પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 TEC ઇન્ટર્નશિપ સ્નાતકની ડિગ્રી 15000 0 N/A 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. TEC ઇન્ટર્નશિપ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-30 00:00:00 થી 2018-11-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Department of Telecommunications * Post Name : TEC Internship * Total Post : 25 * Job Location : New Delh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : Rs.15,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Shortlisting * Interview. Apply Link : [Download](http://www.dot.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/13tNHZLo44CsYnl9WQqvBJwlUfpUlPZLT/view?usp=drive_open)

DOT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો