પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રામ રોજગાર સેવક 12 પાસ 7000 0 18 to 40 29 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગ્રામ રોજગાર સેવક

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-18 00:00:00 થી 2018-07-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : District Rural Development Agency Kendrapara * Total Post : 29 * post Name : Gram Rozgar Sevak * Job Location : Odisha * Selection Procces : Interview * Age Limite : Minimum 18 Year to Maximum 40 Year * Education Qualification : 12th pass certificate * Salary : Rs.7000/- Per Month * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://kendrapara.nic.in/)

DRDA કેન્દ્રેપાર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો