ડ્રેજિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની ભરતી
ડ્રેજિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયરીંગ 10000 0 N/A 10 જગ્યા
2 ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ડિપ્લોમા / મેકેનિકલ 6000 0 N/A 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-12 00:00:00 થી 2018-07-03 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Dredging Corporation of India Limited * Total Post : 10 * Post Name : Graduate Apprentice * Job Location : Visakhapatnam (Andhra pradesh) * Selection Process : Short Listing , Interview * Salary : Rs. 10000 * Age Limited : In Notification * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * Degree in Mechanical / Electrical Engineering / Electronics & Communication / Civil Apply Online Link : [Click Here](http://www.dredgeindia.com/) Online Application : [Click here](http://dredge-india.com/files/appren-appl-form-2018.pdf)

 • 2. ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-12 00:00:00 થી 2018-07-03 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Dredging Corporation of India Limited * Total Post : 10 * Post Name : Technician Apprentice * Job Location : Visakhapatnam (Andhra pradesh) * Selection Process : Short Listing , Interview * Salary : Rs. 6000 * Age Limited : In Notification * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * Diploma in Mechanical /Civil from a recognized Board of Technical Education as per Apprentices Act, 1961 (as amended from time to time) Apply Online Link : [Click Here](http://www.dredgeindia.com/) Online Application : [Click here](http://dredge-india.com/files/appren-appl-form-2018.pdf)

ડ્રેજિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો