પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Welfare Officer & Probation Officer 12 પાસ 5200 to 34800 100 18 to 27 204 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Welfare Officer & Probation Officer

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-31 00:00:00 થી 2019-03-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Delhi Subordinate Services Selection Board * Post Name : Welfare Officer & Probation Officer * Total Post : 204 * Job Location : Delhi * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.5,200 - Rs.34,800/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://dsssbonline.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://dsssbonline.nic.in/)

DSSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો