પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડીટીયુ એસોસિયેટ પ્રોફેસરની ભરતી જાહેરાતમાં જુઓ N/A 45 Maximum 38 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડીટીયુ એસોસિયેટ પ્રોફેસરની ભરતી

    અંતિમ તારીખ:
    2018-05-21 00:00:00 થી 2018-05-20 00:00:00

    વિગતો:

    Various Vacancies : * Associate Professor: 38 * Applied Chemistry – 2 * Polymer Science & Chemical Technology – 3 * Biotechnology – 3 * Civil Engineering – 4 * Environmental Engineering – 3 * Engineering Physics – 5 * Humanities (English) – 2 * Mechanical Engineering – 9 * Production Engineering – 3 * Automobile Engineering – 4 * Assistant Professor: 1 * Training & Placement – 1 Associate Professor : The applicant must be B.E/ B.Tech. and M.E./ M.Tech. in relevant branch with 1st class from a recognized University or M.Sc in relevant branch with at least 55% marks. Associate Professor –Rs. 37,400 – Rs.67,000 Online Apply : [Click Here](http://recruitment.dtu.ac.in/faculty-prof/)

ડીટીયુ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો