પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્નિકલ કન્સલ્ટન્ટ એન્જીનિયરિંગ 20000 0 N/A 200 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટેક્નિકલ કન્સલ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-12 00:00:00 થી 2018-12-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Electronics Corporation of India Limited * Post Name : Technical Consultant * Total Post : 200 * Job Location : Hyderabad, Telangana * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs.20,000 Per month * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://www.ecil.co.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1raYGpfRosQ-Gbb9RENo6xgqETsso_e4x)

ECIL હૈદરાબાદ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો