પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પરચેસ ઓફિસર એન્જિનિયરિંગ માં ડિગ્રી 23000 0 30 Minimum 5 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પરચેસ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-13 00:00:00 થી 2019-04-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Electronics Corporation of India Limited * Post Name : Purchase Officer * Vacancies : 5 * job Location : All Over India. * Qualification : Engineering Degree * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs.23,000/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://careers.ecil.co.in) Application Form Link : [Download](http://careers.ecil.co.in/advt0919.php)

ECIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો