પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટીચિંગ ફેકલ્ટી સ્નાતકની ડિગ્રી 116000 0 69 Minimum 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટીચિંગ ફેકલ્ટી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-04 00:00:00 થી 2019-03-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Post Name : Teaching Faculty * Total Post : 9 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 69 Year * Education Qualification : Bachelor of Dental Surgery * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview > Salary : * Associate Professor: Rs.1,16,000/- * Assistant Professor: Rs.1,01,000/- Apply Online : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1He78fPzpJOvEPJsFplcz_0pE8cQh1wYp/view)

ESIC દિલ્હી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો