પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક 12 પાસ N/A 500 18 to 27 11 જગ્યા
2 સ્ટેનોગ્રાફર 12 પાસ N/A 500 18 to 27 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-01 00:00:00 થી 2019-04-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Post Name : Upper Division Clerk * Vacancies : 11 * job Location : Delhi * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 27 Year * Pay Scale : Level- 4 of Pay Matrix > Selection Process : * Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://www.esic.nic.in/recruitments)

 • 2. સ્ટેનોગ્રાફર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-01 00:00:00 થી 2019-04-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Post Name : Stenographer * Vacancies : 2 * job Location : Delhi * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 27 Year * Pay Scale : Level- 4 of Pay Matrix > Selection Process : * Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://www.esic.nic.in/recruitments)

ESIC દિલ્હી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો