પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ N/A 300 37 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

    ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ:
    2018-07-24 00:00:00 થી 2018-07-24 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Employees State Insurance Corporation * Total Post : 10 * post Name : Senior Resident * Job Location : Delhi * Age Limite : Maximum 37 Year * Selection Procces : Interview * Salary : In Notification * Education Qualification : MBBS with PG Degree/ Diploma or equivalent > Application Fee : * For General/OBC – Rs.300/- * For ST/SC/Ex-s/PWD – Rs.75/- Apply Online Link : [Click Here](https://www.esic.nic.in/)

ESIC  દિલ્હી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો