પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ PG Degree 67700 0 37 to 45 23 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-14 00:00:00 થી 2018-11-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Employees State Insurance Corporation (ESIC) * Post Name : Senior Resident * Total Post : 23 * Job Location : Vapi * Age Limited : 37 to 45 Year * Education Qualification : PG Degree * Salary : Rs. 67,700/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://www.esic.nic.in/attachments/recruitmentfile/0fa0087e7c1cbb3cde4c008357fa504a.pdf)

ESIC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો