પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ 10 પાસ 44900 to 142400 500 18 to 37 106 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટાફ નર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-22 00:00:00 થી 2019-01-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Employees State Insurance Corporation * Post Name : Staff Nurse * Total Post : 106 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 37 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 44,900/- to Rs. 1,42,400/- > Application Fees : * General/OBC Applicants: Rs.500/- * All Other Applicants (ST/SC/Ex-s/PWD): Rs.250/- > Selection Process : * Written Test * Interview. Apply Link : [Download](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://www.esic.nic.in/)

ESIC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો