પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ PG Degree N/A 0 37 Minimum 19 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-02-14 00:00:00 થી 2019-02-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Employees' State Insurance Corporation * Post Name : Sr. Resident * Total Post : 19 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : PG Degree * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.esicuttarpradesh.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1sIszkpDSqugDQa-nVWF6hKNMZVXC9ES7/view)

ESIC UP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો