પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર 12 પાસ 5200 to 20200 250 18 to 27 74 જગ્યા
2 અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક 12 પાસ 5200 to 20200 250 18 to 27 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સ્ટેનોગ્રાફર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employees' State Insurance Corporation, Uttar Pradesh * Post Name : Stenographer * Vacancies : 74 * job Location : Kanpur, Uttar Pradesh - 208005 * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 27 Year * Pay Scale : Rs. 5,200/- to Rs. 20,200 /- > Selection Process : * Exam * Interview > Application Fee : * SC/ST/PWD/ Departmental/ Female: Rs. 250/- * All other categories : Rs. 250/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.esicuttarpradesh.org/) Application Form Link : [Download](https://www.esic.nic.in/recruitments)

 • 2. અપ્પર ડિવિઝન ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employees' State Insurance Corporation, Uttar Pradesh * Post Name : Upper Division Clerk * Vacancies : 4 * job Location : Kanpur, Uttar Pradesh - 208005 * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 27 Year * Pay Scale : Rs. 5,200/- to Rs. 20,200 /- > Selection Process : * Exam * Interview > Application Fee : * SC/ST/PWD/ Departmental/ Female: Rs. 250/- * All other categories : Rs. 250/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.esicuttarpradesh.org/) Application Form Link : [Download](https://www.esic.nic.in/recruitments)

ESIC UP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો