પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Administrative Officer & Assistant Director સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 1000 50 Minimum 140 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Administrative Officer & Assistant Director

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Food Safety & Standards Authority of India * Post Name : Administrative Officer & Assistant Director * Total Post : 140 * Job Location : All India * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : In Notification > Selection Process : * Written Examination * Personal Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1,000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- * For Deputation Recruitment Posts : Nil Apply Online : [Click Here](https://fssai.gov.in/home) Application Online Link : [Download](https://fssai.gov.in/recruitmentportal/)

FSSAI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો