પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર, અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 250 50 Minimum 140 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર, અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Food Safety and Standards Authority of India * Post Name : Administrative Officer, Assistant Director * Total Post : 140 * Job Location : All India * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : As Per Rules from the organization > Selection Process : * Written Examination * Personal Interview > Application Fees : * SC/ST/PwBD/ Women: Rs.250/- * GEN/OBC: Rs.1,000/- * Deputation Recruitment : No Fees Apply Online : [Click Here](https://fssai.gov.in/home) Application Online Link : [Download](https://fssai.gov.in/recruitmentportal/)

FSSAI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો