પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફેલો ફોર સર્જીકલ & સ્પેશિયાલિસ્ટ કેયર ડિપ્લોમા 66000 0 35 Minimum 9 જગ્યા
2 ફેલો ઈન ગાયનેક ઑંકોલોજી ડિપ્લોમા 49000 0 35 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ફેલો ફોર સર્જીકલ & સ્પેશિયાલિસ્ટ કેયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-17 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Cancer Research Institute * Post Name : Fellow for Surgical & Speciality Care * Total Post : 9 * Job Location : Ahmedabad, Gujarat * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.66,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://gcriindia.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Djnjorv6kDBeg-6u0xKa4GudsuQjtpKr)

 • 2. ફેલો ઈન ગાયનેક ઑંકોલોજી

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-17 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Cancer Research Institute * Post Name : Fellow in Gynaec Oncology * Total Post : 2 * Job Location : Ahmedabad, Gujarat * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.49,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://gcriindia.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Djnjorv6kDBeg-6u0xKa4GudsuQjtpKr)

GCRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો