ગિરિદિહ ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી
ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ગિરિદિહ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એપ્રેન્ટિસ 12 પાસ 13500 to 13800 0 18 to 25 200 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એપ્રેન્ટિસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : District Administration Giridih, Jharkhand * Post Name : Apprentices * Total Post : 200 * Job Location : Jharkhand * Age Limited : 18 to 25 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.13,500 for First 12 Months Rs.13,800/- for Next 6 Months * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://giridih.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://giridih.nic.in/)

ગિરિદિહ ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો