પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 માઇન સિરદાર DGMS 20000 0 28 Minimum 21 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. માઇન સિરદાર

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-10-29 00:00:00 થી 2018-10-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Mineral Development Corporation * Post Name : Mine Sirdar * Total Post : 21 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : DGMS * Salary : Rs.20, 000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Link : [Download](http://www.gmdcltd.com/Default.aspx)

GMDC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો