પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Teaching, Non-Teaching માસ્ટર ડિગ્રી N/A 2000 70 Minimum 18 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Teaching, Non-Teaching

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-06 00:00:00 થી 2019-03-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Guru Nanak Dev University * Post Name : Teaching, Non-Teaching * Vacancies : 18 * job Location : Amritsar, Punjab * Qualification : Master’s Degree * Age Limite : Maximum 70 Year * Pay Scale : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.1,000 - Rs.2,000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.500 - Rs.1000/- Apply Online Link : [Click Here](http://online.gndu.ac.in/) Application Form Link : [Download](http://online.gndu.ac.in/career-with-us.aspx)

GNDU ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો