પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, જુનિયર ફિઝિશિયન માસ્ટર ડિગ્રી 15600 to 39100 0 45 Minimum 18 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, જુનિયર ફિઝિશિયન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Goa Public Service Commission * Post Name : Assistant Professors, Junior Physician * Total Post : 18 * Job Location : Haveri, Karnataka * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Master Degree * Salary : Rs.15,600 – 39,100/- pm * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://gpsc.goa.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://www.goaonlineexam.com/Adverstiment.aspx)

GOA PSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો