પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી 53100 to 208700 100 21 to 35 49 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-15 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Public Service Commission * Post Name : Executive Engineer * Total Post : 49 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : Bachelor of Engineering * Salary : Rs.53,100 - Rs.2,08,700/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Link : [Download](https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/AdvtDetails.aspx?sid=a2GSpnDbruI=&yr=yvWRrBfMHJY=&ano=sZYxcndBzpU=)

GPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો