ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી
ભારત પોસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 10 પાસ N/A 100 18 to 40 2286 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી

    અંતિમ તારીખ:
    2018-05-24 00:00:00 થી

    વિગતો:

    * Apply Online Link : [Click Here](http://www.appost.in/gdsonline/Home.aspx) * Registration Check Link : [Click Here](http://117.239.178.144/gdsonline/reference.aspx)

ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો