પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એન્જિનિયર / સુપરવાઇઝર Civil Engineering 14500 0 18 to 35 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર એન્જિનિયર / સુપરવાઇઝર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-21 00:00:00 થી 2019-01-04 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat State Road Transport Corporation * Post Name : Junior Engineer / Supervisor * Total Post : 20 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 18 to 35 Year * Education Qualification : Civil Engineering * Salary : Rs.14,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtDetails.aspx?sid=zlkvQxSZgjY=&yr=yvWRrBfMHJY=&ano=oYjJbpqKulY=)

GSRTC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો