પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સબ ઇન્સ્પેક્ટર 10 પાસ N/A 400 18 to 33 433 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સબ ઇન્સ્પેક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-19 00:00:00 થી 2018-12-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Subordinate Services Selection Board * Post Name : Sub Inspector * Total Post : 433 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification > Application Fees : * General/OBC Candidates – Rs.400/- * All Other Candidates (ST/SC/Ex-s/PWD) – Rs.200/- > Selection Process : * Written Exam * Physical Test * Interview. Apply Link : [Download](https://www.gsssb.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://gsssb.gujarat.gov.in/news.htm)

GSSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો