જીટીયુ પ્રોફેસર ભરતી
ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોફેસર્સ સ્નાતક N/A 45 Maximum 35 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પ્રોફેસર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-04-25 00:00:00 થી 2018-05-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Professors * Associate Professors * Assistant Professors in areas of Engineering, Pharmacy, Management and Architecture. * Official Portal : [Click Here](www.gtu.ac.in)

જીટીયુ પ્રોફેસર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો