ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ ભરતી
ફોરેસ્ટસ & એન્વાયરનમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ ગવર્નમેન્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ 12 પાસ 5200 to 39100 0 18 to 33 334 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફોરેસ્ટ ગાર્ડ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-14 00:00:00 થી 2018-11-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Forests & Environment Department, Government * Post Name : Forest Guard * Total Post : 334 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.5,200 - Rs.39,100/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/Apply_RegistrationNo.aspx?sid=NIjZhC/VrXo=&yr=yvWRrBfMHJY=&ano=a2GSpnDbruI=&opt=5wj69b1qrLjvSl6XO+p8kHglC6sVKRdL)

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો