ગુજરાત હાઈ કોર્ટ ભરતી
ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લીગલ અસિસ્ટન્ટ Law ડિગ્રી 20000 0 18 to 35 15 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લીગલ અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-01 00:00:00 થી 2018-12-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat High Court * Post Name : Legal Assistant * Total Post : 15 * Job Location : Ahmedabad, Gujarat * Age Limited : 18 to 35 Year * Education Qualification : Degree in Law * Salary : Rs.20,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://gujarathighcourt.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://gujarathighcourt.nic.in/)

ગુજરાત હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો