ગુજરાત હાઈ કોર્ટ ભરતી
હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિવિલ જજ Law ડિગ્રી 27700 to 44850 1000 35 Minimum 124 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિવિલ જજ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-01 00:00:00 થી 2019-03-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : High Court of Gujarat * Post Name : Civil Judges * Total Post : 124 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Degree in Law * Salary : Rs.27,700 - Rs.44,850/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.500/- Apply Online : [Click Here](https://hc-ojas.guj.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://hc-ojas.guj.nic.in/)

ગુજરાત હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો