ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી
હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 8 પાસ 14800 to 47100 300 18 to 35 55 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Peon

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-01 00:00:00 થી 2018-09-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : High Court of Gujarat * Total Post : 55 * Post Vacancies : 55 * Post Name : Peon * Job Location : Ahmedabad, Gujarat * Age Limite : 18 to 35 Year * Selection Procces : Written Exam * Salary : Rs.14,800 - Rs.47,100 Per month * Education Qualification : 8th Class Pass > Application Fee : * General / OBC: Rs.300/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.150/- Apply Online Link : [Click Here](http://gujarathighcourt.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://hc-ojas.guj.nic.in/)

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો