ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રજિસ્ટ્રાર, અસિસ્ટન્ટ, MTS, LDC 10 પાસ 18000 to 218200 400 25 to 58 73 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. રજિસ્ટ્રાર, અસિસ્ટન્ટ, MTS, LDC

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-01 00:00:00 થી 2019-01-15 00:00:00

  છેલ્લા હાર્ડ કૉપિ તારીખ:
  2019-10-21 00:00:00 થી 2019-10-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Vidyapith * Post Name : Registrar, Assistants, MTS, LDC * Total Post : 73 * Job Location : Gujarat, India * Age Limited : 25 to 58 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs .18,000 /- to Rs. 2,18,200/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.400/-. * ST / SC : Rs. 200/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://www.gujaratvidyapith.org/) Application Online Link : [Download](http://www.gujaratvidyapith.org/)

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો