ગુરુગ્રામ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
ગુરુગ્રામ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ક્લાર્ક Degree N/A 0 18 to 42 46 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ક્લાર્ક

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-13 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gurugram District Court, Haryana * Post Name : Clerk * Total Post : 46 * Job Location : Gurugram, Haryana * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : Degree * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/gurgaon) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1bXNEGMCC0OCj-HQpU3Dv_-g3u4DY-OI5/view?usp=drive_open)

ગુરુગ્રામ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો