ગુરુગ્રામ યુનિવર્સિટી ભરતી
ગુરુગ્રામ યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નોન-ટીચિંગ પોસ્ટ્સ 10+2, Graduation N/A 500 50 Minimum 114 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નોન-ટીચિંગ પોસ્ટ્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-01 00:00:00 થી 2018-11-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gurugram University * Post Name : Non-Teaching Posts * Total Post : 114 * Job Location : Haryana * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : 10+2 pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * For Gen/ OBC Candidates need to pay Rs 500/- as per rules * For SC/ ST Candidates application fee is Rs 125/- Apply Link : [Download](http://gurugramuniversity.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/0BweySAD5LDEqTjltMXJlN2NIel9TQ1VUdGdZTHRib1RPdVN3/view)

ગુરુગ્રામ યુનિવર્સિટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો