પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ઑપરેટર ડિપ્લોમા 26000 to 27500 200 28 Minimum 77 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ ઑપરેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Hindustan Aeronautics Limited * Post Name : Assistant Operator * Total Post : 77 * Job Location : Lucknow, Uttar Pradesh. * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs. 26,000 – Rs. 27,500/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees * Refer to Official Notification For More Details. > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.hal-india.co.in/) Application Online Link : [Download](http://hal.eadmissions.net/)

HAL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો