હાવેરી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
હાવેરી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર 10 પાસ 27650 to 52650 0 18 to 40 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સ્ટેનોગ્રાફર

  સૂચના તારીખ:
  2019-01-09 00:00:00 થી 2019-01-09 00:00:00

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-12 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Haveri District Court, Karnataka * Post Name : Stenographer * Total Post : 7 * Job Location : Haveri, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 27,650/- to Rs. 52,650/- pm * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written * Typing Test Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/haveri) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1JqvEh6Q7ObAW0-ZapHJf6AHO9XX4RV8y)

હાવેરી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો