પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગાર્ડનર પોસ્ટ 10 પાસ 14800 to 47100 0 18 to 40 23 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગાર્ડનર પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-24 00:00:00 થી 2018-06-13 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Horticulture Department Anantnag * Post Name : Gardener Post * Total Post : 23 * Job Location : Jammu Kashmir * Age Limit : 18 year to 40 year * Education Qualification : SSC/HSC (10+12) * Pay Scale : 14800 - 47100 * Selection Process : In notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.anantnag.nic.in/) Apply Online Link : [Click Here](http://hortikashmir.gov.in/)

HDA  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો