પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્રેની પોસ્ટ 10 પાસ N/A 750 18 to 40 109 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટ્રેની પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-25 00:00:00 થી 2018-06-23 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Heavy Engineering Corporation Limited (HEC) * Total Post : 109 * Job Location : Ranchi * Age Limited : 18 to 40 year * Selection Process : Shotr List , Interview * Pay Scale : Rs.40.000/ > Application Fees : * General/OBC Applicants : Rs.750/- * All Other Applicants (ST/SC/PH) : Nil > Post Name : * Electrician Trainee – 21 * Fitter Trainee – 42 * Machinist Trainee – 16 * Welder Trainee – 30 > Education Qualification : * Applicants who have completed 10th pass under 10+2 system/matriculation or equivalent from a recognized Institute. Apply Online Link : [Click Here](http://www.hecltd.com/)

HEC  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો