પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફાર્માસિસ્ટ 10 પાસ 20200 0 18 to 45 238 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફાર્માસિસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-03 00:00:00 થી 2018-10-07 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Department of Health and Family Welfare * Total Post : 238 * Post Vacancies : 238 * Post Name : Pharmacist (Allopathy) * Job Location : Shimla, Himachal Pradesh * Age Limite : 18 to 45 Year * Salary : Rs.20,200/- with ( GP of Rs.3,000/-) * Application Fee : In Notification * Selection Procces : Interview > Education Qualification : * 10th / 12th / Degree or Diploma in Pharmacy / must have knowledge of customs, manners and dialects. Apply Online Link : [Click Here](http://himachal.nic.in/en-IN/) Application Online Link : [Download](http://himachal.nic.in/en-IN/)

HFWD સિમલા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો