પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફાર્મસિસ્ટ 10/12, ગ્રેજ્યુએશન પાસ 20200 0 18 to 45 238 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફાર્મસિસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-03 00:00:00 થી 2018-10-07 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Department of Health and Family Welfare * Total Post : 238 * Post Vacancies : 238 * Post Name : Pharmacist * Job Location : Shimla, Himachal Pradesh * Age Limite : 18 to 45 Year * Education Qualification : 10th / 12th Pass * Salary : Rs.20,200/- with ( GP of Rs.3,000/-) * Application Fee : In Notification * Selection Procces : Interview Apply Online Link : [Click Here](http://himachal.nic.in/en-IN/) Application Online Link : [Download](http://himachal.nic.in/en-IN/)

HFWD સિમલા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો