હાઈકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી
ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ Law ડિગ્રી N/A 1000 35 to 48 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-04-01 00:00:00 થી 2019-04-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat High Court * Post Name : District Judge * Vacancies : 28 * job Location : Gujarat * Qualification : Degree in Law * Age Limite : 35 to 48 Year * Pay Scale : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * All Candidates Application Fee:- Rs.1000/- * SC/ST, Socially & Educationally BC, PH & Ex-servicemen Application Fee Rs. 500/- Apply Online Link : [Click Here](https://hc-ojas.guj.nic.in) Application Form Link : [Download](https://hc-ojas.guj.nic.in/AdvtList.aspx?type=curr)

હાઈકોર્ટ ઓફ ગુજરાત ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો