પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon કમ ચોકીદાર 10 પાસ N/A 0 18 to 45 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Peon કમ ચોકીદાર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-08 00:00:00 થી 2018-10-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh Housing & Urban Development Authority * Post Name : Peon Cum Chowkidar * Total Post : 9 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : 10th Pass * Application Fees : In Notification * Salary : In Notification > Selection Process : * Merit List * Interview Apply Online : [Click Here](http://himuda.hp.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1sDxTDW4u0hPKQDxZ-NUJ9ADp5hjqbEmN/view)

HIMUDA  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો