હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ભરતી
હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લોકો ઑપરેટર, સેમ્પલિંગ સુપરવાઇઝર 5 Pass 18000 0 63 Minimum 15 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લોકો ઑપરેટર, સેમ્પલિંગ સુપરવાઇઝર

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-12-20 00:00:00 થી 2018-12-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Hindustan Copper Limited * Post Name : Loco Operator, Sampling Supervisor * Total Post : 15 * Job Location : Jhunjhunu, Rajasthan * Age Limited : Maximum 63 Year * Education Qualification : 5th / 8th Pass * Salary : Rs.18,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](https://www.hindustancopper.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1z-4FsFx814nd5XLtlR19B8URymMytseH/view)

હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો