હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ભરતી
હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કમ્પ્રેસર ઓપરેટર, ફીટર 5 Pass 18000 0 63 Minimum 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કમ્પ્રેસર ઓપરેટર, ફીટર

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Hindustan Copper Limited * Post Name : Compressor Operator, Fitter * Total Post : 12 * Job Location : Jhunjhunu, Rajasthan * Age Limited : Maximum 63 Year * Education Qualification : 5th Pass * Salary : Rs. 18,000 per month. * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://www.hindustancopper.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1zH_r6kxZXHyfT6YaSE3SF5Ul0_yssaSy/view?usp=drive_open)

હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો