પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Trainee ડિપ્લોમા 5000 to 8000 0 N/A 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Trainee

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Hindustan Newsprint Ltd * Post Name : Trainee * Total Post : 8 * Job Location : Kottayam District, Velloor, Kerala * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.5,000 - Rs.8,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.hnlonline.com/) Application Online Link : [Download](http://rec.clri.org/)

HNL કેરલા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો