પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોન્સ્ટેબલ્સ, ડ્રાઈવર 12 પાસ 10300 to 34800 0 18 to 23 1063 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કોન્સ્ટેબલ્સ, ડ્રાઈવર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-30 00:00:00 થી 2019-04-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh Police Department * Post Name : Constables, Driver * Vacancies : 1063 * job Location : Himachal Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 23 Year * Pay Scale : Rs. 10,300 – 34,800/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * PET * Document Verification Apply Online Link : [Click Here](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/login.htm) Application Form Link : [Download](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/login.htm)

HP પોલિસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો