પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હોર્ટિકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર M.Sc 10300 to 34800 400 18 to 45 71 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. હોર્ટિકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-02 00:00:00 થી 2018-10-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Horticulture Development Officer * Total Post : 71 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : M.Sc * Salary : Rs.10,300 - Rs.34,800/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.400/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- Apply Online : [Click Here](https://www.hppsconline.in/) Application Online Link : [Download](https://www.hppsconline.in/RPS/Home.aspx)

HPPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો