પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર, પ્રિન્સિપાલ સ્નાતકની ડિગ્રી 15600 to 39100 400 45 Minimum 213 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ઓફિસર, પ્રિન્સિપાલ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-08 00:00:00 થી 2018-12-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Medical Officer, Principal * Total Post : 213 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : Rs.15,600 - Rs.39,100/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.400/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- Apply Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/) Application Online Link : [Download](https://www.hppsconline.in/RPS/Home.aspx)

HPPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો