પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Programmer, Asst Town Planner BE/B. Tech 10300 to 39100 400 18 to 45 116 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Programmer, Asst Town Planner

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-20 00:00:00 થી 2019-01-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Programmer, Asst Town Planner * Total Post : 116 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : BE / B. Tech * Salary : Rs.10,300 - Rs.39,100/- > Selection Process : * Screening Test * Examination * Personality Test * Final Selection > Application Fees : * General / OBC: Rs.400/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/) Application Online Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/)

HPPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો