પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 BDO, અસીસ્ટંન્ટ રજિસ્ટ્રાર એમબીબીએસ 10300 to 39100 0 21 to 35 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. BDO, અસીસ્ટંન્ટ રજિસ્ટ્રાર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-17 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : BDO, Asst Registrar * Total Post : 14 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : M.B.B.S * Salary : Rs.10,300 - Rs.39,100/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Examination * Viva voce Apply Online : [Click Here](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/) Application Online Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppscoafs/login.aspx)

HPPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો