પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર Degree N/A 0 21 to 40 249 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-11 00:00:00 થી 2019-03-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sikkim State Teacher Recruitment Board, TRB Sikkim * Post Name : Post Graduate Teacher * Total Post : 249 * Job Location : Sikkim * Age Limited : 21 to 40 Year * Education Qualification : Degree * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://sikkimhrdd.org/) Application Online Link : [Download](http://sikkimhrdd.org/)

HRDD સિક્કીમ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો